Atatürk Eğitim FakültesiCoğrafya Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Kitaplar

 

Kitap Adı

Asya Coğrafyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2008

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-8986-63-7

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb.

Bu Kitaptan Bazı Başlıklar 
Asya kıtasının fiziki (yeryüzü şekilleri, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve zoocoğrafya), beşeri (nüfus ve yerleşme) ve ekonomik (tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, enerji kaynakları, madencilik, sanayi, iletişim ve teknoloji, ulaşım, turizm ve ticaret) coğrafya özellikleri, ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İkinci Kitapta, Asya kıtasında yer alan ülkelerin coğrafyası, ayrı ayrı incelenmiştir.

 

 

Kitap Adı

Avmerikalılaşmak - Kimlik Erozyonunun Tarihsel ve Mekânsal Değişimi

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2009

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-6755-84-9

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Avmerika sözcüğü, her ne kadar Avrupa ve Amerika kıtalarını kapsıyorsa da, siyasi platformda 19.yüzyıldan itibaren sanayileşmiş ve teknolojik olarak gelişmiş Avrupa ve Amerika ülkelerini ifade etmektedir. Yani bir bakıma teknolojik üstünlüğün ortaya çıkardığı bir terimdir Avmerika. Buna benzer bir başka söylem ise, Jamerika’dır. Bu terim de yine sanayileşmiş olan Japonya, A.B.D ve Kanada ülkeleri için söylenmektedir.

 

 

Kitap Adı

Avrupa Coğrafyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2010

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-8986-67-8

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

İnsanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasını oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda, Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlunun yerleştikleri ve yaşadıkları eski mekânlardır.

 

 

Kitap Adı

Çevre Sorunları

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2006

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-6755-39-6

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Bu kitapta, çevre sorunlarının gelişimi ve önemi, doğal çevre sorunları, yerin yapısı, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve doğal hayvanlar ile ilgili tüm çevre sorunları, Dünya ve Türkiye Çevre Kuruluşları ve çalışmaları, Uluslar arası Çevre Anlaşmaları ve Konferansları, Çevre Sorunlarına Çözüm ve Öneriler gibi konular incelenmiştir.

Çevre sorunlarının gelişimi ve önemi, Doğal çevre sorunları, Yerin yapısı, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve doğal hayvanlar ile ilgili tüm çevre sorunları, Dünya ve Türkiye Çevre Kuruluşları ve çalışmaları, Uluslararası Çevre Anlaşmaları ve Konferansları

 

 

Kitap Adı

Afetler Coğrafyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınevi

Yayın Yılı

2006

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-8986-25-5

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Dünya üzerinde meydana gelmiş en şiddetli afet hangisidir? diye sorulduğunda elbette bunu açıkça cevaplamak oldukça zordur. Ancak dünya tarihinde öyle şiddetli afetler olmuştur ki, bunları unutmak mümkün değildir. Dünyamız, tarihi başlangıcından beri volkanik patlamalar, depremler ve fırtınaların etkisinde kalmıştır ve kalmaya da devam edecektir. Şüphesiz bu afetler, milyonlarca canlının hayatına mal olmuştur.

 

Kitap Adı

Afrika Coğrafyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2010

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-8986-69-9

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Eski kara kütlelerinden birini, Afrika oluşturur. Avrupa’nın güneyinde, Asya’nın güneybatısında yer alır. Cebelitarık boğazı ile Avrupa’dan, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile Asya’dan ayrılır.Afrika adı, Kartaca’ya ilk defa ayak basan Romalılarca “Afri” veya “Africani” denilen oymakların adından alınmıştır, bu ad Pön savaşları sırasında verilmiştir. Africani terimi daha sonra Arapça “İfrikiya” olarak değişmiştir. Afrika, yüzölçümü itibariyle, Asya ve Amerika’dan sonra üçüncü sırayı alır ve yaklaşık 30 milyon km2lik bir alanı vardır. Dünya karalarının yaklaşık % 20,2’sini kaplayan Afrika, hem kuzey ve güney, hem de doğu ve batı yarımkürede topraklara sahiptir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı

Dünya Hâkimiyet Teorileri Ve Merkezi Hâkimiyet Teorisi

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Marifet Yayınevi

Yayın Yılı

2002

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-359-123-3

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb.

Hakimiyet Nedir?  Dünyaya HakimOlmayi Arzulayan Milletler

Dünyaya Hakim Olan Milletler. Dünya Hakimiyeti mi, Dünya Ağalığı mı? Dünya Savaşları, Ağalık Savaşları Mi? Dünya Hakimiyeti Mi, Cihan Hakimiyeti Mi? Hakimiyet Teorilerine Etki Eden Fikirler

Jeopolitik Fikirlerin Teorilere Dönüşümü Ve Gelişimi

 

 

Kitap Adı

Depremle Uyanmak

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2003

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-8151-17-7

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Bu kitapta, Deprem nedir? Her yerde deprem olur mu? Büyük bir deprem olan bir yerde, tekrar deprem olur mu? Depremin güneş tutulması ile bir ilişkisi var mı? Gezegenlerin art arda dizilmesi ile deprem ilişkili mi? Kıyamet mi yaklaşıyor? Deprem doğal bir afet mi, yoksa Allah’ın insanlar üzerine gönderdiği ceza mı, yoksa uyarı mı? Depremi önceden belirlemek mümkün mü? Deprem olunca ne yapmalı? Türkiye’nin hangi bölgeleri deprem bölgesi? Türkiye’nin nereleri depreme dayanıklı bölgeler? Binalarımızı nasıl yapmalıyız? gibi sorulara cevaplar verilmeye çalışılmıştır.

 

 

Kitap Adı

Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2001

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-6755-07-5

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb.

Bu kitapta, Siyasi Coğrafya'nın ortaya çıkışı, Siyasi fikirler ve görüşler, hakimiyet teorileri, Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi, Siyasi Sorunlar, Uluslararası Teşkilatlar gibi önemli konular ele alınmıştır. Bu Kitapta, SİYASİ COĞRAFYA İLE İLGİLİ BAŞLICA GÖRÜŞLER · JEOPOLİTİK GÖRÜŞLERİN GELİŞİMİ · HAKİMİYET TEORİLERİNE ETKİ EDEN FİKİRLER· JEOPOLİTİK FİKİRLERİN TEORİLERE DÖNÜŞÜMÜ VE GELİŞİMİ · JEOPOLİTİK VE SİYASİ COĞRAFYA KONULARINDAKİ YENİ ÇALIŞMALAR

 

 

Kitap Adı

Dünya Platformunda Türk Dünyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2001

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-6755-04-4

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

· Türk Dünyası’nın Yeri, Sınırları Ve Özellikleri

· Türk Dünyası’nı Oluşturan Ülkeler Ve Bölgeler

· Türk Ve Türkler · Tarihte Başlıca Türk Devletleri

· Türk Ülkeleri  · Türk Bölgeleri · Türkler’de Din

· Türkler’in Müslüman Oluşları  · Türk Dünyası’nın Doğal Özellikleri

 

 

Kitap Adı

Dünya ve Ülkeler Coğrafyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2003

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-6755-17-2

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

· Dünyamız· Kıtalar Ve Ülkeler - Kıtalar Ve Okyanusların Oluşumu · Kıtalar Ve Ülkeler · Asya Kıtası Ve Ülkeleri · Kıtanın Doğal Özellikleri · Kıtanın Genel Özellikleri - Asya Kıtasının Oluşumu · Güney Afrika Cumhuriyeti · Amerika Kıtası Ve Ülkeleri · Kıtanın Doğal Özellikleri · Kıtanın Genel Özellikleri

 

 

Kitap Adı

Günümüz Dünya Sorunları

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2004

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-6755-37-2

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Açlık, yetersiz beslenme, oburluk, zenginlik sendromu, aşırı nüfuslanma,ırkçılık, çocuk, kadın, yetişkin ve yaşlı nüfus sorunları, eğitim ve sağlık sorunları, şiddet ve terör, savaşlar ve katliamlar, mülteciler sorunu, insan hakları ihlalleri, kır ve şehir yerleşmelerinin sorunları, atıklar, tarım ve hayvancılık sorunları, madencilik sorunları, balıkçılık ve avlanma ile ilgili sorunları, sanayileşme ve silahlanma, teknolojik afetler, enerji sorunu, nükleer enerji ve atıklar, alternatif enerji kaynakları, turizm ile ilgili sorunlar, iletişim ve ulaşım ile ilgili sorunlar, trafik kazaları, ticaret ile ilgili (enflasyon, ticaret açığı, Asya krizi ve etkileri) sorunlar

 

 

Kitap Adı

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. (Komisyon)

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Bayrak Yayınları

Yayın Yılı

 

Yayın Yeri

 

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-7728-35-7

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Bu kitap, millî Eğitim Bakanlığının İlköğretim 6.sınıflar için Sosyal Bilgiler ders müfredatına göre hazırlanmıştır.

 

 

Kitap Adı

İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. (Komisyon)

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

 

Yayın Yılı

 

Yayın Yeri

 

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

975-77-28-34-9

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb. 

Kitap, İlköğretimin 8 yıla çıkarılmasından sonra, 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi için yardımcı ders kitabı olarak yazıldı.

 

 

Kitap Adı

Ortaöğretim Coğrafya 9- Yardımcı Ders Kitabı (Komisyon)

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Okyanus Yayıncılık

Yayın Yılı

 

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

9944-64-134-0

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb.

Ortaöğretim 9. sınıflar için hazırlanmıştır

 

 

Kitap Adı

Amerika Coğrafyası

Yazar (lar)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Yayın Evi

Aktif Yayınları

Yayın Yılı

2009

Yayın Yeri

İstanbul

Sayfa sayısı

 

Boyut (EnXBoy)

 

Dili

Türkçe

Kapak Resmi

ISBN

978-975-8986-52

Açıklama / Bilgi / İçindekiler vb

Eldeki kitap, iki kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta, Amerika kıtasının genel coğrafi özellikler ele alınmıştır. Bu bağlamda, Amerika kıtasının fiziki (yeryüzü şekilleri, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve zoocoğrafya), beşeri (nüfus ve yerleşme) ve ekonomik (tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, enerji kaynakları, madencilik, sanayi, iletişim ve teknoloji, ulaşım, turizm ve ticaret) coğrafya özellikleri, ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İkinci Kitapta, Amerika kıtasında yer alan ülkelerin coğrafyası, ayrı ayrı incelenmiştir.

Bu sayfa Coğrafya Öğretmenliği tarafından en son 06.02.2013 11:14:19 tarihinde güncellenmiştir.