Atatürk Eğitim FakültesiCoğrafya Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Genel Bilgiler

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

Doç.Dr. Mehmet ÜNLÜ

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

 

Bölüm hakkında detaylı bilgi, ders içerikleri ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can download detailed information and content of  the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

Bölüm/ABD amaçları, hedefleri, tarihçesi

Marmara Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararname'yi kanunlaştıran 2809 Sayılı Kanun'la, İstanbul'da 10 fakülte, iki Yüksekokul ve üç Enstitü ile açılmıştır.

Millî Eğitim bakanlığına bağlı, Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, Marmara Üniversitesi'nin kuruluşuyla birlikte fakülteye dönüştürülmüştür. Atatürk Eğitim Fakültesi adını alan bu kurum, her yıl kendini yenilemekte, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini çeşitli disiplinler çerçevesinde sürdürmektedir. Bu disiplinlerden birisi de Coğrafya’dır.

Atatürk Yüksek Öğretme Okulu’nda Coğrafya,Sosyal Bilgiler Bölümü bünyesinde Tarih ve Yurttaşlık ile birlikte iç içe iken, Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Coğrafya, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nün bir Anabilim Dalı haline getirilmiştir.

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı'nda, 1988-1989 öğretim yılına kadar, yalnız lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapılırken,1989-1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu önemli gelişmenin ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28 Ağustos 1991 tarihli toplantısında aldığı karar gereğince Doktora Programı da başlamıştır. Bu programa 1991-1992 öğretim yılında öğrenci alınmış; böylece Coğrafya Anabilim Dalı, lisans ve lisansüstü seviyesinde eleman yetiştiren kapsamlı bir disiplin haline getirilmiştir.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Yüksek Öğretim Kurumu'nun 9 Ağustos 1994 tarih ve 18737 sayılı kararı gereğince, Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalının kurulması, ayrıca Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde de Coğrafya'yı ilgilendiren Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılması kararı bunun birer göstergesidir.Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Coğrafya ve Demografı Anabilim Dalı programına 1995-1996 öğretim yılında öğrenci alınmak suretiyle uygulamaya başlanmıştır.

1991-1992 eğitim-öğretim yılının başında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Ramazan Özey’in, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Nuriye Garipağaoğlu’nun naklen atamaları yapılmıştır. Bölümün öğretim üyesi sayısı 9’a çıkmıştır.

1992-1993 öğretim yılının başındaki öğretim üyeleri Prof.Dr. Ali Selçuk Biricik, Yrd.Doç.Dr. Nurten Günal, Yrd.Doç.Dr. Ramazan Özey, Öğr.Gör.Dr. Nuran Taşlıgil, Öğr.Gör.Dr. Nuriye Garipağaoğlu, Öğr.Gör. Ayten Kobaza, Araş.Gör. Süheyla Üçışık, Araş.Gör. Hülya Kayalı ve Arş.Gör. Cemalettin Şahin'dir.

Yrd.Doç.Dr. Ramazan Özey, 1993’te, Yrd. Doç. Dr. Nurten Günal 1995’te, Öğr. Gör. Dr. Nuriye Garipağaoğlu 1997’de doçent oldular. Bölüme dışarıdan Yrd.Doç.Dr. Recep Efe ve Yrd.Doç.Dr. Sefa Sekin göreve başladılar. Bu arada Araş.Gör. Mehmet Akif Ceylan, Araş. Gör. Halil Kurt ve Araş. Gör. Mehmet Ünlü atanmışlardır. Daha sonra Araş.Gör. Ali Balcı göreve başlamıştır. Böylece bölümdeki öğretim üyesi ve yardımcısı sayısı 15’e yükselmiştir. Ancak Yrd. Doç. Dr. Recep Efe, Fatih Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. Bu arada Yrd. Doç.Dr. Hülya Kayalı ile Yrd. Doç.Dr. Sefa Sekin Atatürk Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler anabilim Dalına yatay geçiş yapmışlardır. Öğr. Gör. Ayten Kobaza ise emekliye ayrılmıştır.

Bütün bunlar sürdürülürken Yüksek Öğretim Kurumu" Yürütme Kurulu’nun 5.7.1994 tarihli toplantısında aldığı karar gereğinceSosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesindeki Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı bağımsız bir bölüm statüsüne kavuşmuştur. Bu kararla Coğrafya Eğitimi Bölümü kurulmuş; büyüme ve gelişmeye bir adım daha atılmıştır.Bölüm başkanlığına Prof.Dr. Ali Selçuk Biricik getirilmiş ve bu göreve 2001 yılına kadar başarıyla sürdürmüştür.  2001 yılında Prof.Dr. Ramazan Özey bölüm başkanı olmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarına Coğrafya Öğretmeni yetiştirmek amacıyla Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesinde yer alan Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998 - 2014 yılları arasında 5 yıllık öğretim programı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 2016-2017 eğitim öğretim yılı ile birlikte Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yılından itibaren ise 4 yıllık lisans mezunu vermekle birlikte yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Eğitim Fakülteleri'nin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde, 2002 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik, Doç. Dr. Nurten Günal, Doç. Dr. Nuriye Garipağaoğlu, Doç. Dr. Nuran Taşlıgil, Dr. Cemalettin Şahin, Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Dr. Halil Kurt'un Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca yeni açılan Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümüne atanmaları ile bölümün akademik kadrosunda azalma meydana gelmiştir.

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, 2002-2003 eğitim öğretim yılından sonra Prof. Dr. Ramazan Özey (Anabilim Dalı Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Öğr.Gör. Dr. Mehmet Ünlü, Dr. Ali Balcı eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2007 yılında,Yrd. Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Kıbrıs, Magosa, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. 2011yılında Öğr. Gör. Ali Osman Kocalar, 2013 yılında Arş. Gör. Salih Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Münür Bilgili'nin atamalarının yapılmasıyla 6 akademik personel olmuştur.

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi-öğretimi yapılmaktadır. Bölümümüzde her yıl düzenli olarak ülkenin bir yöresine araştırma gezisi düzenlenmekte olup, öğrencilerimizin aldığı teorik bilgilerin tümünün arazide uygulaması yapılmaktadır.

Bölüm / ABD Eski Başkanları isimleri, Fotoğraf görev süreleri


Prof. Dr. Ali SELÇUKBİRİCİK(1993-2001)


Prof. Dr. Ramazan ÖZEY(2001-2013)


Doç.Dr. Ali BALCI  (2013- 2016)

ÖSYM Puan türü, kontenjan

Puan Türü             : TS-1

2014-2015 Taban Puan   : 416

2014-2015 Tavan Puan   : 451

Başarı Sırası         : 8000

Kontenjan              : 21

Mezunların unvanı, çalışma alanları, iyi örnekler

Eğitim Kurumlarında Coğrafya Öğretmeni,  

TÜİK, DPT, Turizm, Çevre ve Orman Bakanlığında planlama uzmanı,

DSİ, Karayolları … vb. kuruluşlarda Jeomorfolog olarak görev almaktadırlar.

Lisans üstü eğitim hakkında bilgi, ilgili programların adları

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Coğrafya Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Tezli yüksek lisans programına her yıl 15, doktora programına 5 öğrenci almaktadır.

Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri

1.Sınıf - Eren DİLLİ

2.Sınıf - Yusuf Mert ÜSTÜN

3.Sınıf - İzel ERİŞTİREN

4.Sınıf - Burak ARSLAN

Bölüm / ABD Öğrenci Temsilcisi

Yusuf Mert ÜSTÜN

Bu sayfa Coğrafya Öğretmenliği tarafından en son 29.03.2018 15:37:33 tarihinde güncellenmiştir.